XVI седмица обикновено време – неделя год. В – 16огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иеремия                           23,1-6

„Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство“, казва Господ.

Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат Моя народ: „Вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.

„И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им – и ще се плодят и размножават. И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат, и те вече не ще се боят и плашат и не ще се губят“, казва Господ.

„Ето, настъпват дни“, казва Господ – и ще въздигна на Давид праведна Младочка, и ще се възцари Цар, който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето – неговото име, с което ще Го наричат:

„Господ – наше оправдание.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22,1-3а.3в-4.5.6 (О: 1)

 

О Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая; Той ме настанява в злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми. O

 

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. О

 

Тъй благостта и милостта да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните                          2,13-18

Братя:

Сега в Христа Исуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.

Защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред, като с плътта си унищожи враждата, а с учението – закона на заповедите, за да създаде в Себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир, и в едно тяло да примири два народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;

И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки, защото чрез Него и едните и другите имаха достъп при Отца, в единия Дух.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,30-34

В онова време:

Събраха се учениците при Исуса, та Му разказваха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: „Дойдете сами в уединено място и си починете малко.“ Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.

И отидоха с кораб в уединено място насаме, народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.

Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир; и захвана да ги поучава много.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.