XVI седмица обикновено време – неделя год. С – 16огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XVI седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                           18,1-10а

В онези дни:

Яви се Господ на Авраам в дъбрава Мамре, когато той седеше при входа на шатрата си, през дневната жега. Той дигна очите си и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне, и се поклони доземи.

И рече: „Господарю, ако съм намерил благоволението пред очите ти, не отминавай Твоя раб; ще донесат малко вода, ще умият нозете ви и ще си починете под това дърво. Аз пък ще донеса хляб, и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете по пътя си; защото затова именно минахте край вашия раб.“ Те рекоха: „Стори, както казваш.“

И затече се Авраам в шатрата при Сарра и рече: „Замеси по-скоро три сати от най-доброто брашно и направи пресни питки.“

И Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви. И взе масло и мляко и сготвеното теле, и ги сложи пред тях; а сам стоеше при тях под дървото.

Те ядоха и тогава го попитаха: „Де е жена ти Сарра?“ Той отговори: „Тук, в шатрата.“ И един от тях му рече: „Аз пак ще дойда при тебе по това време и жена ти Сарра ще има син.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14,2-3ав.3сд-4ав.5. (О: 1а)

 

О Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?

 

Онзи, който ходи непорочен, и върши правда, и в сърцето си говори истина, който не клевети с езика си. O

 

Не прави зло на приятеля си и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. О

 

Който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяните                          1,24-28

Братя:

Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е Църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие. Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му, на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;

Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,38-42

В онова време:

Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и слушаше речта Му. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи рече: „Господи, не Те ли е грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.“

Исус й отговори и рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. А Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.