XVI обикновена седмица литургия

XVI СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                     Пс. 53, 6. 8

Ето, Бог е мой помощник, и Господ подкрепя душата ми. С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, защото е благо.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Бъди милостив, Боже, към Твоите верни и умножи, в добро­тата си, над тях даровете на Твоята благодат, та въодушеве­ни от вярата, надеждата и любовта, да спазват бодро Твоите за­по­веди. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Да ни подкрепя винаги, Отче, силата и търпението на твоята любов, да дава плод в нас твоето слово, семе и квас на твоята Църква, за да се пробуди в нас надеждата да видим растежа на едно ново човечество, което Господ при завръщането си ще направи да блесне като слънце в твоето царство. Чрез нашия Господ…

В Дай, Отче, на твоята Църква, свикана поради седмичната Пасха, да вкусва още в словото и в хляба на живота присъствието на твоя Син, за да познае в него истинския пророк и пастир, който ни води към изворите на вечната радост. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Отче премъдри и милостиви, дай ни едно смирено и кротко сърце, за да слуша словото на твоя Син, което още ечи в Църквата, събрана в неговото име, и да го приемем и да му служим като на гост в лицето на нашите братя. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, който даде стойност на Старозаветните жертви и ги завърши чрез единствената си Жертва, приеми даровете на Твоите благочестиви верни и освети ги със същото благо­сло­вение като даровете на Авел, за да буде полезно за спа­се­ние­то на всички това, което всеки поотделно принесе в чест на Твое­то име. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен                                                Пс 110,4 – 5

Паметни направи той своите чудеса, милостив и щедър е Господ; дава храна на онези, които му се боят.

или                                                            Откр 3,20

„Ето, стоя пред вратата и хлопам“, казва Господ. ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, и ще вечерям с него и той с Мене“.


А Срв Мт 13,28,43 Доброто семе са чедата на царството, които на края ще блеснат като слънцето.

В Мк 6,34 Исус се смили, защото бяха като овци без пастир.

С Лк 10,42 „Едно само е потребно; Мария избра най-добрата част.“


Следпричастна

Помогни, молим Ти се, Боже, на Твоя народ, когото нахрани с небесните Тайни, и стори да премине от греха към нов жи­вот. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.