XV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                           26,7-9.12.16-19

Пътят на праведника е прав; Ти уравняш неговата пътека. И в пътя на Твоите съдби, Господи, ние се на Тебе уповавахме; душата ни се стремеше към Твоето име и към спомена за Тебе.

С душата си се стремях към тебе нощем, и с духа си ще Те диря във вътрешността си от ранни зори: защото, когато Твоите съдби се извършват на земята, тогава жителите на света се научават на правда.

Господи, Ти ни дарувай мир, защото и всички наши дела Ти уреждаш за нас.

Господи, бидейки в беда, той Те търсеше; изливаше тихи молитви, когато го постигаше Твоето наказание. Както напразно жена, когато да ражда, се мъчи, вика от болките си, тъй бяхме ние пред Тебе, Госпо­ди. Бягаме непразни, мъчехме се – и раждахме сякаш вятър; спасение не доставихме на земята, и други жители на вселената се не появиха.

Твоите мъртавци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат! Събудете се и тържествувайте вие, повалените в прах; защото Твоята роса е роса на растенията, и земята ще изригне мъртавците.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 101,1в-14ав 15.16-18.19-21 (О: 20в)

 

О От небесата Господ погледна на земята.

 

А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род. Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилваш. Защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му, и за праха му жалеят. О

 

Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе – от Твоята слава; Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си. Ще погледне милостиво към молитвите на безпомощните, и ще презре молбите им. О

 

Ще се запише това за следващия род, и бъдещето поколение ще възхвали Господа. Защото Той надникна от светата си височина, от небесата Господ погледна на земята; за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смърта. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,28-30

В онова време: Исус отговори и рече:

„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.