XV седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           3,13-20

В онези дни:

Мойсей чу гласа на Господа изсред къпината и Му рече: „Ето, ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: Бог на вашите Отци ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: Как Му е името? Какво да им кажа?“ Бог отговори на Мойсей: „Аз съм вечно Съществуващият!“ И рече: „Тъй кажи на синовете Израилеви: Вечно Съществуващият ме прати при вас.“

И рече още Бог на Мойсей: „Тъй кажи на синовете Израилеви:

Господ Бог на отците ви. Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме прати при вас. Ето, Моето име е на веки и споменът за Мене е от род в род.“

Иди, събери старейте Израилеви и кажи им: „Господ, Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ми се яви и рече:

„споходих ви и видях, какво става с вас в Египет. И още рече: ще ви изведа от египетската неволя в земята на хананейци, хетейци, аморей-ци, фарезейци, евейци и иевусейци, в земя, дето тече мед и мляко. И те ще послушат гласа ти, и ще отидеш ти и старейте Израилеви при египетския цар, и ще му кажете: „Господ, Бог на евреите, ни е повикал; прочее, пусни ни на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Господа, нашия Бог.“

Но Аз знам, че египетският цар не ще ви позволи да отидете, ако го не принуди силна ръка. Тогава ще простря ръката си и ще поразя Египет с всички Мои чудеса, които ще направя сред него; след това той ще ви пусне.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,1 и 5.8-9.24-25.26-27 (О: 8а)

 

О Господ вечно помни завета Си.

 

Славете Господа и призовайте Неговото име, разгласявайте между народите делата Му. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. О

 

Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал на хиляди родове, що е завещал на Авраам, и клетвата Си на Исаак. О

 

И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му. Възбуди в сърцето му омраза против народа Си, и лукавство против рабите му. О

 

Изпрати Своя раб Мойсей и Аарон, когато Той избра. Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата Му в Хамовата земя. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,28-30

В онова време: Исус отговори и рече:

„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.