XV седмица обикн. време – събота – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Михей                          2,1-5

Горко на онези, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им! Пожелаят ниви – и земат ги насила, къщи, и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.

Затова тъй казва Господ: „Ето, Аз замислям да направя върху този род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си и не ще ходите изправени; защото това време е зло. В онзи ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: „Съвсем сме разорени! Делът на Моя народ е даден на други; как ще ни се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени.“

Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 10(Евр)1-2.3-4.7-8.14. (О: 12в)

 

О Не забравяй, Господи, познатите.

 

Защо, Господи, стоиш далеч, и криеш себе си в усилно време? Поради гордостта на нечестивците, преследват бедния: нека се хванат в хитрите кроежи, що сами измислят. О

 

Защото нечестивецът се хвали с похотта на душата си: и користолюбецът ублажава себе си. В своята гордост нечестивецът пренебрегва Господа: „Не дири сметка, няма Бог.“ О

 

Устата му са пълни с проклятия, коварство и лъжа; под езика му -мъчение и пагуба. Седи в засада зад двора, в скрити места убива невинния. О

 

Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с ръката си. На Тебе се беден предава, на сираче ти си помощник. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,14-21

В онова време:

Фарисеите, като излязоха, съвещаваха се против Него, как да Го погубят.

Но Исус, като узна, отдалечи се от там; и множество народ тръгна подире Му, и Той всички ги изцери. И запрети им да разгласяват за Него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Ето Моя Отрок, когото избрах, Моят възлюбен Син, към когото благоволи душата ми. Ще положа Духа Си върху него, и ще възвести съд на народите; няма да спори, нито ще вика и никой няма да чуе гласа Му по пътищата. Преломена тръстика няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докато не изведе към победа правдата. И народите ще се надяват в Неговото име.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.