XV седмица обикн. време – събота – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           12,37-42

Потеглиха синовете Израилеви от Раамсес за Сокхот до шестотин пешаци, мъже, освен децата. С тях излязоха и много разноплеменни племенни люде, и дребен и едър добитък, твърде голямо стадо. И от тестото, което изнесоха от Египет, изпекоха безквасни питки, защото не бе още възишло, понеже бяха изпъдени от Египет и не можеха да се бавят и дохрана не си приготвиха за път.

А времето, през което синовете Израилеви преживяха в Египет, бяха четиристотин и тридесет години. След като се изминаха тези години, в същия онзи ден през нощта излезе цялото опълчение Господне от Египетската земя. Това е нощ на бдение Господу за извеждането им от Египетската земя; тази същата нощ е бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 135,1 и 23-24.10-12.13-15

 

О Славете Господа, защото Той е благ защото е вечна милостта Му.

 

Които си спомни за нас в нашето унижение, защото е вечна милостта Му. И ни избави от враговете ни, защото е вечна милостта Му. О

 

Който порази Египет в неговите първородни, защото е вечна милостта Му. И изведе Израил изсред него, защото е вечна милостта Му. О

 

С крепка ръка и простряна десница, защото е вечна милостта Му. Който раздели Червено море, защото е вечна милостта Му. О

 

И преведе посред него Израил, защото е вечна милостта Му. И хвърли фараона с войската му в Червено море, защото е вечна милостта Му. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,14-21

В онова време:

Фарисеите, като излязоха, съвещаваха се против Него, как да Го погубят.

Но Исус, като узна, отдалечи се от там; и множество народ тръгна подире Му, и Той всички ги изцери. И запрети им да разгласяват за Него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Ето Моя Отрок, когото избрах, Моят възлюбен Син, към когото благоволи душата ми. Ще положа Духа Си върху него, и ще възвести съд на народите; няма да спори, нито ще вика и никой няма да чуе гласа Му по пътищата. Преломена тръстика няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докато не изведе към победа правдата. И народите ще се надяват в Неговото име.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.