XV седмица обикн. време – сряда – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                         10,5-7.13-16

Това казва Господ:

„Горко ти, Асуре! жезъл на Моя гняв и бич на Моето негодувание!

Ще го пратя против нечестив народ и против народа на Моя гняв, ще му дам повеля грабеж да граби и плен да плени и да го тъпче като улична кал. Но той не така ще разсъди, и сърцето му не тъй ще помисли;

дему на сърце ще бъде – да разори и изтреби много народ.“

Той казва: „Със силата на Моята ръка и с моята мъдрост извърших това, защото съм умен; разместям границите на народите, разграбвам съкровищата им и свалям от престоли като исполини, и ръката ми ограби богатството на народите като гнезда; и както вземат оставените в тях яйца, тъй заграбих аз цялата земя, и никой с крило не шавна, ни уста отвори, нито писна. Големее ли се брадвата пред онзи, който с нея сече? Гордее ли се трионът пред онзи, който го движи? Като че тояга въстава против онзи, който я дига! Като че ли пръчка се дига против онзи, който не е дърво!“

Затова Господ, Господ Саваот, ще прати немощ на неговите здравеняци и между първенците му се разпали пламък като пламък от огън.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 93,5-6.7-8.9-10.14-15 (О: 14а)

 

О Господ няма да отхвърли своя народ.

 

Тъпчат Твоя народ, Господи, и угнетяват Твоето наследие. Вдовица и пришлец убиват и сираци погубват. О

 

И казват: „Господ няма да види, и Бог Яковов няма да узнае.“ Вразумете се, несмислени люде! Кога ще станете умни вие, невежи? О

 

Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и който е стъкмил окото, няма ли да види? Онзи, който вразумява народите, Който учи човека на знание? О

 

Защото Господ няма да отхвърли Своя народ и няма да остави Своето наследие. Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире Му ще тръгнат всички прави по сърце О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,25-27

В онова време: Исус отговори и каза:

„Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.