XV седмица обикн. време – сряда – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           3,1-6.9-12

В онези дни:

Мойсей пасеше овците на тъста си Иотор, Мадиамския свещеник.

Веднаж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Господ в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори в огъня, но не изгаря.

Мойсей рече: „Ще ида и ще погледам това велико явление, защо къпината не изгаря“. И Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него изсред къпината и рече: „Мойсее, Мойсее!“ Той отговори:

„Ето ме!“ И рече Бог: „Не се приближавай насам; събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света.“

И рече му: „Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.“ Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. „И ето, викът на синовете Израилеви стигна вече до Мене, и Аз виждам гнета, с който ги угнетяват египтяни. И тъй, върви;

ще те пратя при фараона; и изведи от Египет Моя народ, синовете Израилеви.“

Мойсей продума на Бога: „Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа от Египет синовете Израилеви?“ И рече Бог: „Аз ще бъда с тебе, и ето ти знак, че Аз съм те пратил: когато изведеш Моя народ от Египет, вие ще извършите служба Богу на тази планина.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,1-2.3-4.6-7 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. О

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи. Избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Господ дава правда и съд на всички обидени, Той показа своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – Своите дела. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,25-27

В онова време: Исус отговори и каза:

„Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.