XV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                          1,11—17

„За какво Ми са многото ваши жертви?“, казва Господ. Преситен съм на всесъжения от овци и на тлъстина от угоен добитък; и кръв от телета, от агнета и козли не искам. Когато дохождате да се явите пред лицето Ми, кой ви иска да тъпчете дверите Ми?

Не принасяйте вече суетни дарове: където е отвратително за Мене;

новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя; беззако­ние – и празнуване! Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници: те са бреме за Мене, тежко ми е да ги нося. И когато простирате ръце, Аз закривам от вас очите си, и когато умножавате молбите си, аз не слушам: ръцете ви са с кръв пълни.

Умийте се, очистете се; махнете от очите ми злите си деяния; пре­станете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.

 

Не за твоите жертви ще се укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. О

 

Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението ми и хвърляш зад себе си думите Ми? О

 

Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че Аз съм какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. О

 

Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,34-11,1

В онова време: Исус каза на Апостолите Си:

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни.

Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери.

Който приема вас. Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил.

Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник.

И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.“

И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.