XV седмица обикн. време – понеделник – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           1,8-14.22

В онези дни:

Възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа; и рече на народа си: „Ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас; да измъдруваме нещо против тях, за да не се размножават; инак, когато се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из нашата земя.

И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнурят с тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Питом и Раамсес. Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че египтяните се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни със жестокост караха Израилевите синове да работят; и правеха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост.

Тогава фараон заповяда на целия си народ, като каза: „Всяко новородено момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 123,1-3.4-6.7-8 (О: 8а)

 

О Нашата помощ е в името на Господа.

 

Ако не беше Господ с нас, нека каже Израил – ако Господ не беше с нас, когато людете се дигнаха против нас – живи биха ни погълнал; когато пламна тяхната ярост против нас. О

 

Води биха ни потопили; поток би преминал над нашата душа, бурни води биха преминали над нашата душа. Благословен Господ, който не ни предаде за плячка на техните зъби. О

 

Душата ни се избави като птица от примка на ловци; примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята. О

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,34-11,1

В онова време: Исус каза на Апостолите Си:

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да разделя сина от баща му, и дъщерята от майка й, и снаха от свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат неговите домашни.

Който обича баща си или майка си повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не взима кръста си и не Ме следва, не е достоен за Мене. Който е намерил душата си, ще я загуби, който е изгубил душата си поради Мене, ще я намери.

Който приема вас. Мене приема: а който Мене приема, приема Оня, който Ме е пратил.

Който приеме пророка, задето е пророк, ще получи награда на пророк; и който приема праведника, задето е праведник, ще получи награда на праведник.

И който даде на един от тия малки да пие чаша студена вода, защото е Мой ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.“

И когато Исус свърши да дава тези наставления на дванадесетте си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в техните градове.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.