XV седмица обикн. време – петък – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                           38,1-6.21-22.7-8

В онези дни Езекия заболя на смърт. И дойде при него пророк Исаия, син Амосов, и му рече: „Тъй казва Господ: Направи завещание за дома си, защото ще умреш, няма да оздравееш.“ Тогава Езекия се обърна с лице към стената и се помоли на Господа, думайки: „О, Господи! Спомни си, че аз ходих пред Твоето лице вярно и с преданно на Тебе сърце и върших, що беше угодно в Твоите очи“. И силно . заплака Езекия.

И биде слово Господне към Исаия и му бе казано: „Иди, кажи на Езекия: Тъй казва Господ, Бог на отца ти Давид: Чух твоята молитва, видях твоите сълзи, и ето, прибавям към твоите дни петнадесет години, и ще спася от ръката на асирийския цар тебе и този град, и ще закрилям този град.“

И рече Исаия: „Нека донесат пласт от смокини и да наложат с него царя; и царят ще оздравее.“ А Езекия рече: „Каква е личбата, че ще ходя в дома Господен?“ И ето ти личба от Господа, че Господ ще изпълни словото, което изрече. Ето, ще върне десет стъпала назад слънчевата сянка, която минава по стъпалата Ахазови.“ И върна се слънцето десет стъпала по стъпалата, по които той слизаше.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 38,10.11.12авсд.16 (О: 17в)

 

О Ти, Господи, избави душата ми от гибелния ров.

 

Казах в себе си: „Когато преполових дните си, трябва да влеза в портите на преизподнята; аз съм лишен от остатъка на годините си“. О

 

Аз казах: „Не ще видя Господа Бога в земята на живите; не ще видя вече човек между живеещите в света. О

 

Жилището ми се снема от мястото и се отнася от мене като овчарска колиба; трябва да отрежа като тъкач живота си: Той ще ме от основа отреже. О

 

Господи! Тъй живеят, и във всичко това е животът на моя дух, Ти ще ме изцериш, ще ми даруваш живот.“ О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,1-8

В онова време: Исус минаваше една събота през посевите; а учениците Му като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат.

Като видяха това фарисеите, казаха Му: „Ето Твоите ученици вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.“

А Той им отговори:

„Не сте ли чели, какво направи Давид, когато огладня сам той и онези, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлебовете на предложението, които не биваше да яде ни той, ни онези, които бяха с него, а само свещениците?

Или не сте чели в Закона, че в съботни дни свещениците в храма нарушават съботата, и пак са без вина? Но казвам ви: Тук е Оня, който е по-голям от храма.

Ако знаехте, прочее, що значи: „Милост искам, а не жертва“, никога не бихте осъдили невинните. Защото Син човечески е Господар и на съботата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.