XV седмица обикн. време – петък – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           11,10-12,14

В онези дни:

Мойсей и Аарон направиха много личби пред фараона, но Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не пусна израилевите синове от земята си.

Господ каза на Мойсей и Аарон в египетската земя, думайки: „Този месец да ви бъде начало на месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви: в десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд; ако пък челядта е много малка, че не ще може да изяде агнето, нека той и най-близкият му съсед на дома му го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето.

Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно;

вземете го от овците или от козите; и да се пази то у вас до четиринадесетия ден на този месец, тогава да го заколи цялото събрание на израилското общество, привечер. И да вземат от кръвта му, и помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат.

И през тази същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън;

да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Не яжте от него недопечено, или сварено във вода, но яжте го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяйте от него до сутринта; а останалото от него изгорете на огън до сутринта. И яжте го тъй: Препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е Пасха Господня, тоест преминаването на Господа.

Аз пък същата тази нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А онази кръв ще ви бъде белег на къщата, дето се намирате, и, като видя кръвта, ще ви отмина, и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя.

И този ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115,12-13.15-16ас.17-18 (О: 13)

 

О Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова.

 

Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към Мене? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. О

 

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите вериги. О

 

На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              12,1-8

В онова време: Исус минаваше една събота през посевите; а учениците Му като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат.

Като видяха това фарисеите, казаха Му: „Ето Твоите ученици вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.“

А Той им отговори:

„Не сте ли чели, какво направи Давид, когато огладня сам той и онези, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлебовете на предложението, които не биваше да яде ни той, ни онези, които бяха с него, а само свещениците?

Или не сте чели в Закона, че в съботни дни свещениците в храма нарушават съботата, и пак са без вина? Но казвам ви: Тук е Оня, който е по-голям от храма.

Ако знаехте, прочее, що значи: „Милост искам, а не жертва“, никога не бихте осъдили невинните. Защото Син човечески е Господар и на съботата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.