XV седмица обикн. време – вторник – год. II – 15о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                           7,1-9

В дните на Ахаз – син на Иотам, син Озиев, цар юдейски – Рецин, цар сирийски, и Факей, син Ремалиев, цар израилски, отидоха против Иеруслим да го завладеят, но не можаха да го завладеят. И биде известено на дома Давидов и казано: „Сирийци се разположили в земята Ефремова.“ И разтрепери се сърцето на Ахаз и сърцето на народа му, както се от вятър люлеят дървета в гора.

И каза Господ на Исаия: „Излез ти и син ти Шеярясув да посрещнеш Ахаз накрай водопровода на горния водоем по пътя към нивата на тепавичаря, и му кажи: „Внимавай и бъди спокоен; не бой се, и дa не отпада сърцето ти пред двата края на тези димящи главни, от разпаления гняв на Рецин, на сирийци и на сина Рамалиев. Сирия, Ефрем и синът Рамалиев кроят против себе си зло, думайки: „Да идем против Юдея и да я размирим, за да я завладеем и да й поставим за цаr Тавеиловия син.“

Но Господ Бог тъй казва: „Това няма да стане и не ще се сбъдне; шейсет и пет години Ефрем ще престане да бъде народ; и глава на Ефрем е Самария, и глава на Самария – синът Рамалиев. Ако не вярвате, няма да пребъдвате.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 47,2-3а.3в-4.5-6.7-8 (О: 9д)

 

О Бог утвърди града си на веки.

 

Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог. Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион. О

 

На северната й страна е градът на великия Цар, в неговите жилища Бог е познат като защитник. О

 

Защото, ето, събраха се царете и всички минаха покрай него. Видяха и се почудиха, смутиха се и удариха на бяг. О

 

Страх и мъка ги обхвана там, като жена, когато ражда. С източния вятър Ти съкруши тарсийските кораби. О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцето си, а чуйте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,20-24

Исус начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха:

Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсайдо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел! Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.

И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудеста, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.