XV седмица обикн. време – вторник – год. I – 15о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           2,1-15а

В онези дни:

Един човек от Левиевото племе отиде, та си взе жена от същото племе. Жената зачена и роди син, и като видя, че е много красив, кри го три месеца; но като не можеше повече да го крие, взе тръстено кошче, намаза го с асфалт и смола и, като сложи в него детето, постави го в тръсталака при речния бряг; а сестра му застана отдалеч да гледа, какво ще стане с него.

И излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните при-служнички ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше; смили се над него и рече: „Това ще е от еврейските деца“. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: „Да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?“ Фараоновата дъщеря отговори: „Иди!“ Момичето отиде и повикат майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: „Вземи онова дете и ми го откърми; ще ти заплатя.“ Жената взе детето и го кърми. И порасна детето и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то й стана като син, и нарече тя името му Мойсей, защото казваше: „От вода го извадих.“

След много време, когато Мойсей порасна, случи се, че излезе при братята си; и видя тежките им работи; видя още, че един египтянин бие едното от братята му евреи. И като се огледа насам нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка.

На другия ден излезе пак, и ето, двама евреи се караха, и рече на виновния: „Защо биеш ближния си?“ А той отвърна: „Кой те постави началник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както уби египтянина?“ Мойсей се уплаши и си рече: „Бездруго това нещо се е узнало.“

И научи се фараона за това нещо и искаше да погуби Мойсея. Но Мойсей побегна от фараона и се спря в Мадиамската земя.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,3.14.30-31.33-34 (О: срв 33)

 

О Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.

 

Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочините на водите, и бързото им течение ме отвлече. О

 

Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата си благост чуй ме, в истината на Твоето спасение. О

 

Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ. Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцето си, а чуйте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              11,20-24

Исус начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха:

Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсайдо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел! Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.

И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудеста, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.