XV седмица обикновено време – неделя год. В – 15огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Амос                           7,12-15

В онези дни: Рече Амасия, свещеник ветилски, на Амос:

„Ясновидецо, иди и се отстрани в земята Юдина; там яж хляб и там пророкувай. А във Ветил вече не пророкувай; защото той е светиня царева и е царски дом.“

Отговори Амос и рече на Амасия. „Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви. Но Господ ме взе от овците и ми рече: „Иди, пророкувай при Моя народ Израил.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 64,9ав-10.11-112.13-14 (О: 8)

 

О Яви ни, Господи, Твоята милост, и ни дари Твоето спасение.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог, защото Той ще нарече мир на Своя народ и на Своите избраници. Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. O

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небето. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните                          1,3-14

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всякакво духовно благословение в небесата; както и ни избра в Себе Си, преди създаването на света, за да бъдем свети и непорочни пред Него в любовта; Тъй ни предопредели да станем Негови осиновени чеда чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля, за похвала на своята славна благодат, с които Той ни облагодати чрез Своя възлюбен Син.

В Него имаме изкупление чрез кръвта Му, опрощение на греховете по богатството на благодатта Му, която Той изобилно ни дарува с цялата си премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята Си по собствено благоволение, което бе предрешил в Себе си според плана за изпълнението на времената, да възглави в Христа всичко небесно и земно.

Чрез Него получихме и ние нашия дял, ние, които бяхме предназначени по определение на Онзи, който върши всичко по съвета на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му, ние, които и по-рано сме се надявали в Христа. Чрез Него и ние получихме печата на обещания Свети Дух, след като чухте словото на истината – бла­говестието на вашето спасение и повярвахте в Него, който е залог за нашето наследство, за изкупването на достоянието Му, за похвала на славата Му.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,7-13

В онова време:

Исус повика дванадесетте, начена да ги разпраща по двама; и им даде власт над нечистите духове.

И им заповяда нищо да не вземат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса, но да се обуят в прости обуща и да не обличат две дрехи.

И рече им: „Ако някъде влезете в къща, останете в нея, докато си отидете от там. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излезете от там, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.“

Те тръгнаха и проповядваха покаяние, изгонваха много бясове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.