XV седмица обикновено време – неделя год. С – 15огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XV седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата второзаконие                           30, 10-14

Говори Мойсей на народа, казвайки:

„Ще слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и ще спазваш заповедите и наредбите Му, написани в тая книга на закона и ще се обърнеш към Господа, Твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа.

Тази заповед, която днес ти давам, не е тежка за тебе, нито е далечна; тя не е на небето, за да може да се каже: „Кой би възлязъл за нас на небето и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним?“

Нито е през море, за да може да се каже: „Кой би отишъл за нас през море и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним?“ Но това слово е твърде близо до тебе, то е в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,14 и 17.30-31.36ав и 37 (О: срв 33)

 

О Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.

 

Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме, в истината на Твоето спасение. Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости; милостно погледни на мене. O

 

Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. О

 

Защото Бог ще спаси Сион, и ще съгради Юдините градове. Потомството на рабите Му ще се закрепи в Него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в Него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяните                          1,15-20

Исус Христос е образ на невидимия Бог, първороден преди всяка твар; понеже чрез него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено. Той е най-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.

И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота, и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,7-13

В онова време:

Ето, един законник стана и, изкушавайки Исуса, рече: „Учителю какво да направя, за да наследя живот вечен?“

А Той му каза: „В закона що е писано? как четеш?“

Той отговори и рече: „Възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.“

Той му каза: „Право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив“.

Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?“

Отговори Исус и каза: „Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.

Един пък самариянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили. И, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя й му рече: „Погрижи се за Него и, ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.“

И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?

Той отговори: „Оня, който му строи милост.“

Тогава Исус му каза: „Иди и ти прави също така.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.