XIX седмица обикн. време – събота – год. II – 19о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – сбота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                          18,1-10.13в.30-32

И биде към мене слово Господне: „Защо употребявате в Израиле-вата земя тази пословица, думайки: „Бащите ядоха кисело грозде, а на децата зъбите скоминясаха?“

Жив съм Аз, казва Господ Бог – занапред не ще говорят тази пословица в Израил. Защото ето, всички души са Мои; както душата на бащата, тъй и душата на сина са мои: която душа греши, тя ще умре.

Ако някой е праведен и върши съд и правда, по планините жер-твено не яде и към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява и до жена си, когато се очистя от своята нечистота, не се приближава, никого не притеснява, на длъжник връща залога му и грабежи не върши, хляба си дава на гладни и голия облича с дреха, под лихва не дава и лихва не взима, въздържа ръката си от неправда и извършва праведен съд между човек и човек, постъпя според Моите заповеди и пази искрено Моите наредби – то той е праведник, той без друго ще бъде жив, казва Господ Бог.

Но ако му се е родил син разбойник, който пролива кръв и върши каквото и да било от всичко това, ще бъде ли жив? Не, той няма да бъде жив; който върши всички тези гнусотии, той бездруго ще умре, кръвта му ще бъде върху него.

Затова Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва Господ Бог; локайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев? Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ; но обърнете се – и живейте!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: 12а)

 

О Сърце чисто създай в мене, Боже.

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и светия Твой дух не отнемай от мене.  О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и грешниците към Тебе ще се обърнат. О

 

Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел. Моята жертва. Боже, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. О

 

О Алилуя. Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,13-15

В онова време:

Представени бяха на Исуса деца, за да възложи върху тях ръце и да се помоли; но учениците ги мъмреха. А Исус им каза: „Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е царството небесно.“ И като възложи над тях ръце, отиде си оттам.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.