XIX седмица обикн. време – събота – год. I – 19о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – сбота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исус Навин                          24,14-29

В онези дни: Говореше Исус на народа, думайки:

„И тъй, бойте се от Господа и Му служете с чистота и искреност отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви в Месопотамия и в Египет, а служете на Господа. Ако пък не ви е угодно да служите на Господа, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха в Месопотамия, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете, пък аз и домът ми ще служим на Господа.“

Отговори народът и каза: „Не, не може да бъде да оставим Господа и да служим на други богове! Защото Господ е наш Бог; Той изведе нас и бащите ни от Египетската земя; от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Господ прогони от нас всички народи и аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, понеже Той е наш Бог.“

Исус каза на народа: „Не ще можете служи на Господа, защото Той е свет Бог, Бог ревнител; Той няма да претърпи беззаконието ви и греховете ви. Ако оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще напрати между вас зло и ще ви изтреби, след като ви е правил добро.“

И народът отговори на Исуса: „Не, ние ще служим на Господа!“ Исус каза на народа: „Свидетели ли сте вие за себе си, че си избрахте Господа – за да Му служите?“ Те отговориха: „Свидетели сме!“ „И тъй,“ каза, „отхвърлете чуждите богове, които са между вас, и обърнете сърцето си към Господа, Бога Израилев.“ Народът рече на Исуса:

„На Господа, нашия Бог,ще служим и гласа Му ще слушаме.“

И оня ден Исус сключи с народа завет и му даде наредби и закон в Сихем. И записа Исус тези думи в книгата на закона Божий, и взе голям камък и го тури там под дъба, който е до светилището Господне. И каза на целия народ: „Ето, този камък ще ни бъде свидетел, понеже той чу всички думи на Господа, който Той говори с нас; той да бъде свидетел против вас, за да не излъжете Господа, вашия Бог.“ Тогава Исус разпусна народа, всекиго в дяла му.

След това умря Исус, син Навинов, раб Господен, на сто и десет години.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,1-2а и 5.7-8.11 (О: Срв 5а)

 

О Господи, Ти си дял от моето наследие.

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой, Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий.“ О

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, Той е от дясната ми страна, нямада се поклатя. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

О Алилуя. Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,13-15

В онова време:

Представени бяха на Исуса деца, за да възложи върху тях ръце и да се помоли; но учениците ги мъмреха. А Исус им каза: „Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е царството небесно.“ И като възложи над тях ръце, отиде си оттам.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.