XIX седмица обикн. време – сряда – год. II – 19о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                      9,1-7,10,18-20

Господ извика на ушите ми с висок глас и каза: „Нека се прибли­жават тези, които ще накажат града, всеки със своето пагубно оръжие в ръце.“ И ето, шестима души идат от горните врата, обърнати към север, и у всеки в ръка пагубното му сечиво, и между тях един, облечен в ленена дреха, а на пояса му девит. И дойдоха и застанаха до медния жертвеник.

И славата на Бога Израилев слезе от Херувима, на който беше, върху прага на Дома. И повика Бог човека, облечен в ленена дреха и девит на пояс. И каза му Господ: „Мини презсред града, презсред Йе­русалим, и тури знака Тау по челата на людете, които скърбят, които въздишат за всички гнусотии, що се вършат сред него.“

А на онези чух да каже: „Идете след него в града и убивайте, нека вашето око не жали, и на щадете: старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни един човек, който има знака Тау, и почнете от Моето светилище.“

И почнаха те от тези старейшини, които бяха пред Дома. И ка­за им: „Осквернете Дома, напълнете дворите с убити и излезте!“ И излязоха и почнаха да убиват в града.

И славата Господня се отмахна от прага на Дома и застана над Херувимите. И подигнаха Херувимите крилата си и се издигнаха пред очите ми от земята: когато те тръгваха, и колелата бяха до тях и за­станаха при входа на източната врата на Господния дом, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре. Това бяха същите животни, които видях в подножието на Бога Израилев при река Ховар. И аз познах, че това са Херувими. Всеки имаше по четири лица, и всеки -по четири крила, а под краката им подобие на човешки ръце, и лицата им приличаха на онези лица, които видях при река Ховар – същият вид, същите те. Всеки вървеше право в тази посока, която беше пред лицето му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112,1-2.3-4.5-6 (О: 4)

 

О Славата на Господа е над небесата.

 

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне. Да бъде благословено името Господне отсега и до-века. О

 

От изгрев слънце до запад да бъде прославено името Господне. Висок над всички народи е Господ, Неговата слава е над небесата, О

 

Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините, наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята? О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,15-20

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако съгреши брат ти против тебе, иди го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си. Ако те не послуша, вземи със себе си още един или двама, та чрез устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък и тях не послуша, съобщи на Църквата; но ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.

Истина ви казвам: Каквото свържете на земята, ще бъде свързано и на небесата! и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето.

Пак ви казвам, че, ако двама се съгласят на земята да поискат нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя небесен Отец. Защото, дето са събрани двама или трима в Мое име, там съм Аз посред тях.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.