XIX седмица обикн. време – сряда – год. I – 19о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                         34,1-12

В онези дни:

Мойсей се възкачи от равнините Моавски на планината Нево, на връх Фазга, срещу Иерихон, и Господ му показа цялата земя Галаад дори до самия Дан, и цялата земя Нефталимова, и цялата земя Ефремова и Манасиева, и цялата земя Юдина, дори до самото западно море, и южната страна, и равнината, долина на Иерихон, град на палмите, до Сигор. И рече му Господ: „Ето земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков, думайки: „На твоето потомство ще я дам.“ Аз ти дадох да я видиш с очите си, ала в нея ти няма да влезеш.“

И умря там Мойсей, раб Господен, в Моавската земя, според думата Господня; и погребаха го в долината на Моавската земя, срещу Ветфегор, и дори до днес никой не знае де е погребан. Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; но зрението му не бе отслабнало, и силата му не бе отпаднала. И синовете Израилеви оплакваха Мойсей в равнините Моавски тридесет дни. И минаха дните за плач и тъга по Мойсей.

И Исус, син Навинов, изпълни се с дух на премъдрост, защото Мойсей бе вложил върху него ръцете си, и му се покоряваха синовете Израилеви и правеха тъй, както бе заповядал Господ на Мойсей.

И в Израил нямаше вече такъв пророк като Мойсей, когото Господ знаеше лице с лице, по всички личби и чудеса, за които го бе пратил Господ да извърши в Египетската земя над фараона, над всичките му служители и над цялата му земя, и по силната ръка и по големите чудеса, които Мойсей извърши пред очите на цял Израил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 65,1-3а.5 и 8.16-17 (О: Срв 20а и 9а)

 

О Благословен Бог, който запази живота на душата ми.

 

Възкликни към Бога, цяла земйо, Възпейте славата на името Му, въздайте му слава и хвала. Кажете на Бога: „Колко си страшен в делата Си!“ О

 

Дойдете и вижте делата на Бога, Страшния в делата Си над синовете човешки. Благословете, народи, вашия Бог, и възгласяйте Му хвала, О

 

Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и Аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми. Виках към Него с устата си, и Го превъзнесох с езика си. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,15-20

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако съгреши брат ти против тебе, иди го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си. Ако те не послуша, вземи със себе си още един или двама, та чрез устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък и тях не послуша, съобщи на Църквата; но ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.

Истина ви казвам: Каквото свържете на земята, ще бъде свързано и на небесата! и каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето.

Пак ви казвам, че, ако двама се съгласят на земята да поискат нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя небесен Отец. Защото, дето са събрани двама или трима в Мое име, там съм Аз посред тях.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.