XIX седмица обикн. време – понеделник – год. II – 19о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                         1,2-5.24 – 2, la

В петия месец (това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким) биде слово Господне към Иезекиил, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.

И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, а из средата му излизаше като чели светлина от пламък изсред огън; в средата му пък се виждаше подобие на четири животни, и такъв беше видът им, приличаха на човек.

И когато те ходеха, чувах шум от крилата им, като чуе шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум като че шум на военен стан; а когато се спираха, спущаха крилата си.

И над свода над главите им имаше подобие на престол, на глед като от камък – сапфир; а над подобието на престола, имаше нещо като подобие на човек отгоре му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо – от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъгата в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.

Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 148,1-2.11-12ав.12с-14а.14всд (O: 12с)

 

О Пълни са небесата и земята с Твоята слава.

 

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови войнства О

 

Земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, момци и девойки, старци и деца. о Всички да хвалят името на Господа. Защото само Неговото име е възвеличено. Неговата слава е на небесата и на земята, О

 

Той въздигна силата на Своя народ. Славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. О

 

О Алилуя. Бог ви призва чрез Евангелието Си, за да придобиете славата на нашия Господ Исус Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              17,21-26

В онова време:

Когато Исус с учениците Си се намираха в Галилея, Той им рече:

„Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне.“ И те се нажалиха твърде много.

А когато дойдоха в Капернаум, приближиха си до Петър ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: „Вашият Учител не плаща ли дидрахма?“ Той отговори: „Да.“

И когато влезе вкъщи, Исус го изпревари и рече: „Как ти се струва, Симоне? Земните царе, от кого вземат мито, или данък? От своите ли синове, или от чуждите?“ Петър Му казва: „От чуждите.“

Исус му рече: „И тъй, синовете са свободни. За да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай им за мене и за себе си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.