XIX седмица обикн. време – петък – год. II – 19о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                          16,1-15.60.63

И биде към мене слово Господне:

Сине човешки, изкажи на Йерусалим неговите гнусотии и речи:

„Тъй казва Господ на дъщерята Иерусалимова: Твоят корен и твоята родина е в Ханаанската земя: баща ти е амореец, а майка ти – хе-теанка. При твоето раждане – в деня, когато ти се роди, – пъпът ти не отрязаха, с вода те не умиха за очистение, със сол те не посолиха и с пелени не повиха. Ничие око не се смили над тебе, та от милост към тебе да ти направят нещо от това; но те изхвърлиха на полето от презрение към живота ти, в деня на твоето раждане.

И минавах Аз покрай тебе и те видях, захвърлена да те тъпчат в кръвта ти, и ти казах: В кръвта си живей! Размножих те като полските растения; ти порасна, стана голяма и достигна превъзходна красота:

твоите гърди се надигнаха, и косата ти порасна, но ти беше гола и непокрита.

И минавах Аз покрай тебе и те видях, и ето, това беше времето ти, време за любов; и прострях полите на дрехите си върху теб и покрих твоята голота; и заклех ти се и встъпих в съюз с тебе, казва Господ Бог – и ти стана моя. Умих те с вода, измих от тебе кръвта ти и те с елей помазах; Облякох ти пъстрошити дрехи и ти обух червени сандали, опасах те с висон и те покрих със свилено покривало.

Окачих ти накити и турих на ръцете ти гривни и на шията ти -огърлие. И турих пръстен на носа ти, обици – на ушите ти, и на главата ти – прекрасен венец. Тъй се гиздеше ти със злато и сребро, и дрехата ти беше висон, свила и пъстрошита тъкан; хранеше се ти с хляб от най-добро пшенично брашно, с мед и дървено масло и беше извънредно красива и достигна царствено величие. И разнесе се славата ти между народите поради твоята красота, защото ти беше в пълно съвършенство при този великолепен накит, с който Аз те накитих, каз­ва Господ Бог.

Но ти се довери на красотата си и, ползувайки се от славата си, почна да блудствуваш, и живееше безпътно с всеки минувач, като му се отдаваше.

Но Аз ще си спомня Моя съюз с тебе в дните на твоята младост и ще възстановя с тебе вечен съюз; за да помниш и да се срамуваш и занапред да не можеш да отвориш от срам и уста, когато ти простя всичко, що ти вършиш“, казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12,2-3.4всд.5-6 (О: 1с)

 

О Отвърна се твоя гняв и Ти ме утеши.

 

Ето, Бог е моето спасение, Нему се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила и мое пение, и той ми биде за спасение. Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението. О

 

Славете Господа, призовавайте името Му, Разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името му е велико. О

 

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя. весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

О Алилуя. Приемете словото Божие не като човешко, а като Божие слово, каквото е наистина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              19,3-12

В онова време:

Дойдоха при Исуса някои фарисеи, за да Го изпитат и казваха:

„Позволено ли е на човека да изпъди жена си по всяка причина?“

Той им отговори и каза: „Не сте ли чели, че Създателят отначало ги сътвори мъж и жена и каза: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът?“ Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което е Бог съчетал, човек да не разлъчва.“

Те Му казват: „Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?“

Той им отговори: „Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.“

Казват Му Неговите ученици: „Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.“

А Той им рече: „Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно.

Който може възприе, нека възприеме.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.