XIX седмица обикн. време – вторник – год. II – 19о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил                        2,8 – 3,4

Тъй казва Господ:

„Ти, Сине човешки, слушай, какво ще ти говоря: Не бъди упорит като този размирен дом; отвори устата си и изяж, което ще ти дам.“ И видях и ето ръка, протегната към мене, и в нея – книжен свитък. И Той го разви пред мене,и ето, свитъкът беше изписан отвътре и отвън, и беше написано на него: „Плач, охкане и тъга.“

И каза ми: „Сине човешки, изяж, което е пред тебе, изяж този свитък, па иди говори на дома Израилев.“ Тогава отворих устата си, и Той ми даде да изям този свитък; и каза ми: „Сине човешки, нахра­ни стомаха си и напълни утробата си с този свитък, който Аз ще ти давам“, и аз го изядох, и в устата ми стана сладко като мед.

И Той ми каза: „Сине човешки, стани, та иди у дома Израилев, и говори им с Моите думи.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,14.24.72.103.111.131 (О: 103а)

 

О Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.

 

В пътя на Твоите откровения се радвам, като за всяко богатство. Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави – мои съветници. О

 

Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро. Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми. О

 

Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми. Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. О

 

О Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,1-5.10.12-14

В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха:

„Кой ли е по-голям в царството небесно?“ И като повика Исус едно дете, изправи го посред тях и рече:

„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно. И който приеме едно такова дете в Мое име. Мене приема.

Гледайте да не презрете едно от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небе­сен.

Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблу­ди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва на нея повече, отколкото за деветдесетте и девет неза-блудени. Тъй и вашият Отец небесен не иска да загине ни един от тия малките.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.