XIX седмица обикновено време – неделя год. В – 19огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           19,4-8

В онези дни:

Илия отиде в пустинята на един ден път, и като дойде, седна под една хвойна и искаше да умре, думайки: „Стига вече. Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си.“ И легна, та заспа под хвойната. И ето. Ангел се докосна до него и му каза:

„Стани и яж!“ Илия погледна, и ето до възглавието му печена питка и стомна вода. Той хапна, пийна и пак заспа.

Ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и му каза:

„Стани, яж, понеже те чака дълъг път.“ Той стана, хапна и пийна и, като се подкрепи с тази храна, вървя четиридесет дни и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 9а)

 

О Вкусете и вижте, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. О

 

Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ го чу, и го спаси от всичките му беди. О

 

Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и вижте, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се на Него уповава. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяните                          4,30 – 5,2

Братя:

Не оскърбявайте Светия Дух Божи, с когото сте запечатани за в деня на избавлението.

Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба; но бивайте един към други добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; който яде от този хляб, ще живее во веки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,41-52

В онова време:

Юдеите възроптаха против Исуса, задето рече: „Аз съм хлябът, слязъл от небето.“ И казваха: „Не този ли е Исус, Йосифовият син, чиито баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: „Слязох от небето?“

Исус им отговори и рече: „Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил; и Аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: „И ще бъдат всички от Бога научени.“ Всеки, който е чул Отца и се е научил, дохожда при Мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен Оня, който е от Бога; Тоя именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има живот вечен.

Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре.

Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от този хляб, ще живее во веки; а хлябът, който Аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.