XIX седмица обикновено време – неделя год. А – 19огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из Първата книга Царства                           19,9а.11-13а

В онези дни:

Когато Илия дойде при Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него слово Господне. И каза му:

„Излез и застани на планината пред Господа.“

И ето. Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от тих вятър. Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух и застана при входа на пещерата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9-10.11-12.13-14. (О: 8)

 

О Яви ни, Господи, Твоята милост, и дари ни Твоето спасение.

 

Да послушам какво ще каже Господ Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани. O

 

И тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат; истината ще изникне от земята, и правдата ще надникне от небе­сата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                          9,1-5

Братя:

Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Светия Дух – че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце.

Защото желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израилтяни, на които принадле­жи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Надявам на Господа, на Неговото слово се уповавам. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.             14,22-33

След като народът се нахрани, Исус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.

И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помо­ли насаме; и вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.

А на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: „Това е привидение“; и от страх извикаха.

Но Исус веднага заговори с тях и рече: „Дерзайте! Аз съм, не бойте се.“

Петър отговори и Му рече: „Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.“

А Той рече: „Дойди.“

И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: „Господи, избави ме!“

Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: „Маловерецо, защо се усъмни?“

И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: „Наистина си Божи Син.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.