XIX седмица обикновено време – неделя год. С – 19огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIX седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                           18,6-9

Онази нощ беше предизвестена на отците ни, та, като знаеха на-здраво обещанията, на които вярваха, да си бъдат спокойни. И Твоят народ очакваше както спасението на праведните, тъй и загиването на враговете, защото с каквото наказваше враговете, с това същото възвеличи и нас, които Ти бе призвал.

Светите деца на добрите извършиха тайно жертвоприношение и едномислено наредиха с божествен закон светите люде еднакво да участвуват в едни и същи блага и опасности, когато отците вече пееха похвали.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,1 и12.18-19.20 и 22 (О: 12в)

 

О Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.

 

Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници подобава да славословят. Блажен народът, комуто Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследие. O

 

Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му; че Той ще избави душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани. О

 

Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша защита» Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието до евреите                          11,1-2.8-19

Братя:

Вярата е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.

С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание;

защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.

Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Онзи, който се бе обещал. И поради това от един, и при това заматорен, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето и колкото е безбройният пясък на морския бряг.

Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята; защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат; но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог: Защото им приготви град.

С вяра Авраам, бидейки изкушавай, принесе в жертва Исаак, и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния син, за когото му бе казано: „От Исаак потомство ще се назове с твое име“; защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаак, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бъдете будни и готови, защото не знаете кой час ще дойде Син Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,32-48

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не бой се, малко стадо, понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството.

Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не приближава, и което молец не поврежда; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Да бъде кръста ви препасан, и светилниците ви запалени; и вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, когато ще се върне от сватба, за да му отворите веднага, щом дойде и почука. Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде;

истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.

Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Бъдете, прочее, и вие готови, понеже, който час не мислите, ще дойде Син Човечески“.

Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?“

А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когото господарят му е поставил на слугите си, за да им раздава навреме уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: Скоро няма да дойде господарят ми, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните…

А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел, и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.