XIX обикновена седмица литургия

XIСЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                Пс. 73, 20. 19. 22. 23

Погледни, Господи, на своя завет, и не забравяй завинаги душите на Твоите бедни. Стани, Боже, защити делото си, и не забравяй вика на тези, които Те търсят.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, Когото се осмеляваме да призовава­ме с името Отец, усъвършенствай в сърцата ни духа на осино­вението, за да заслужим да влезем в обещаното наследие. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Те­бе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички ве­кове на вековете.


А Всемогъщи Господи, който владееш цялото творение, подсили нашата вяра и стори да признаем присъствието ти във всяко събитие на живота и на историята, за да пресрещаме ведро всяко изпитание и да вървим с Христа към твоя мир. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Ръководи, Отче, твоята Църква, странствуваща на земята, поддържай я с храната, която не загива, та, постоянствувайки във вярата на Христа стигне да съзерцава светлината на твоето лице. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Разпали в сърцата ни, Отче, същата вяра, която подтикна Авраам да живее на земята като странник, и да не угасва нашето светило, та, бдейки в очакване на твоето идване, да бъдем въведени във вечното отечество. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, усмирен, приеми даровете на Твоята Църква, които в милосърдието си Й даде да принася, и с могъществото си пра­виш да бъдат претворени в Тайната на нашето спасение. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                Пс. 147, 1. 3

Хвали, Иерусалиме, Господа, който те насища с тлъста пшеница.


А Мт 14,33

Учениците, които бяха в кораба, поклониха се лред Исуса и възкликнаха: „Наистина ти си Божи Син!“

В Ив 6,52

„Хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще дам за живота на света,“ казва Господ.

С Лк 12,35 – Зб

„Бъдете винаги готови: подобни на онези, които очакват господаря си, докато се върне от сватба.“


Следпричастна

Боже наш Отче, приемането на Твоите свети Тайнства, да ни опази и ни утвърди в светлината на Твоята истина. Чрез Хрис­тa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.