XIV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия                           11,1в.3-4.8с-9

Това казва Господ:

„Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет извиках сина си. Викаха ги, а те отбягваха от лицето им; принасяха жертва на Вааловици и кадяха на истукани.

Аз сам учих Ефрем да ходи, носих го на ръцете Си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влечех ги с човешки връзки, с връзките на любов;

и Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна подлагах.

Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост. Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрем, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе е Светият; Аз няма да влеза в града.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 79,2ас и Зв.15-16 (О: 4в)

 

О Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим.

 

Пастирю Израилев, послушай. Ти, който седиш над Херувимите, яви се. Издигни силата Си и дойди, да ни спасиш. О

 

Боже на силите, обърни се; милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе. Опази това, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за Себе Си. О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,7-15

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„И като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.“ Болни изцерявайте, прокажените очиствайте, мъртви възкръсявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.

Недейте има ни злото, ни сребро, нито мед в поясите си, нито торба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: „Мир на тази къща.“ И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

Ако пък някой не ви приеме, и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.