XIV седмица обикн. време – събота – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                            6,1-8

В годината, когато умря цар Озия, аз видях Господ, седнал на престол висок и издигнат, и полите на одеждите Му пълнеха целия храм. Около Него стояха Серафими; всеки от тях имаше по шест крила: с две всеки закриваше лицето си, и с две закриваше нозете си, и с двете летеше.

И викаха един към друг и думаха: „Свет, Свет, Свет е Господ Саваот; цяла земя е пълна с Неговата слава.“ И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите и домът се напълни с дим.

И казах: „Горко ми, защото мълчах, защото съм човек с нечисти уста и живея сред народ също с нечисти уста и очите ми видяха Царя, Господа Саваот.“

Тогава прилетя до мене един от Серафимите с разпален в ръка въглен, що бе взел с клещи от жертвеника, докосна се до устата ми и рече: „Ето, това се докосна до устата ти, и твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се очисти“.

И чух гласа на Господа, който казваше: „Кого да проводя? И кой ще отиде заради нас?“ И аз казах: „Ето ме, проводи мене.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 92,1ав.1с-2.5 (О: 1а)

 

О Господ царува. Той е облечен с величие.

 

Господ царува. Той е облечен с величие; облечен е Господ с могъщество и препасан. О

 

Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Твоята престол е утвърден от край време: Ти си от века. О

 

Бездруго са верни Твоите откровения; на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. О

 

О Алилуя. Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божи почива върху вас. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,24-33

В онова време: Исус каза на Апостолите Си:

„Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си; доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанинът на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и кое го чуете на ухо, разгласявайте от покривите.

И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за едни асорий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее, от много врабчета вие сте по-ценни.

И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.