XIV седмица обикн. време – събота – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            49-29-32; 50.15-24

В онези дни:

Заповяда Яков на синовете си, казвайки: „Прибирам се при народа си; погребете ме при моите отци в пещерата, която е в нивата на хетееца Ефрон, в пещерата, която е пред Мамре в земята Ханаанска, която бе купил Авраам с нивата от хетееца Ефрон за собствено гробище; там погребаха Авраам и жената му Сарра; там погребаха Исаак и жена му Ревека; и там аз погребах Лия.“

И свърши Яков завещанието към синовете си, простре нозе на постелята, почина и се прибра при народа си.

Като видяха братята Йосифови, че баща им умря, казаха си: „Ами ако Йосиф ни намрази и поиска да ни отмъсти за всичко зло, що сме му сторили?“ И пратиха те да кажат на Йосиф: „Баща ти пред смъртта си завеща и каза: Тъй кажете на Йосиф: „Прости на братята си вината и греха им, понеже ти сториха зло. А сега прости вината на рабите на бащиния ти Бог.“ Йосиф плака, когато му говореха това.

Дойдоха и самите му братя, паднаха пред лицето му и казаха:

„Ето, твои роби сме.“ Отговори Йосиф: „Не бойте се, понеже аз се страхувам от Бога. Ето, вие кроихте зло против мене; но Бог обърна това на добро, за да стане това, що е сега; да се запази животът на голямо число люде. Не бойте се; аз ще храня вас и децата ви.“ И ги успокои, като им говори по сърце.

И живя Йосиф в Египет, той и бащината му челяд; а Йосиф живя всичко сто и десет години. И видя Йосиф деца от Ефрем до трета рода, също и синовете на Махир, син на Манасий, се родиха на коленете на Йосиф.

Тогава Йосиф каза на братята си: „Аз умирам, но Бог ще ви спо-ходи и ще ви изведе от тази земя в земята, за която се кле на Авраам, Исаак и Яков.“ Па закле Йосиф Израилевите синове, думайки: „Бог ще ви споходи: а вие изнесете костите ми от тука.“ И Йосиф умря.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,1-2.3-4.6-7. (О: срв Пс 68,33)

 

О Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.

 

Славете Бога и призовавайте Неговото име, разгласявайте между народите делата Му. Възпейте Го и пейте Му: разказвайте за всички Негови чудеса. О

 

Хвалете се с Неговото свето име; да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. О

 

Потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ Бог наш; Неговите съдби са по цяла земя. О

 

О Алилуя. Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божи почива върху вас. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,24-33

В онова време: Исус каза на Апостолите Си:

„Няма ученик по-гореи от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си; доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанинът на къщата нарекоха Веелзе-вул, то колко повече домашните му!

И тъй, не бойте се от гях; защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и кое го чуете на ухо, разгласявайте от покривите.

И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за едни асорий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее, от много врабчета вие сте по-ценни.

И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.