XIV седмица обикн. време – сряда – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия                            10,1-3.7-8.12

Израил е клонеста лоза, умножава рода си; колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците; колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите. Раздели се сърцето им, затова и те ще бъдат наказани; Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им. Сега те казват: „Нямаме цар; понеже се не побояхме от Господа, а царят какво ще ни стори Той?“

И изчезна в Самария царят й – като пяна върху водна повърхност, и ще бъдат изтребени оброчищата на идола – грехът на Израил; с тръни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините:

„Покрийте ни“, и на хълмовете: „Паднете върху ни.“

Сейте се по правда – и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото е време да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди правда.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,2-3.4-5.6-7 (О: 4в)

 

О Търсете лицето на Господа винаги.

 

Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. О

 

Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомнете си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. О

 

Вие, поколение Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ Бог наш; Неговите съдби са по цяла земя. О

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,1-7

В онова време:

Като повика Исус дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.

А имената на дванадесетте апостоли са тия: първия Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведеев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.

Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самариянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.