XIV седмица обикн. време – сряда – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            41,55-57; 42,5-7а. 17-24 а

В онези дни:

Когато цялата Египетска земя захвана да гладува, народът завика към фараона за хляб. И рече фараонът на всички египтяни: „Идете при Йосиф, и правете, каквото ви каже той“. И настана глад по цялата земя; тогава Йосиф отвори всички житници и захвана да продава жито на египтяни. А гладът се усилваше в египетската земя. И от всички страни дохождаха в Египет да купуват жито от Йосиф, защото гладът се усили по цялата земя.

И дойдоха Израилевите синове да купят жито заедно с други, които отиваха там, защото в Ханаанската земя имаше глад. А началник на онази земя беше Йосиф; той и продаваше жито на всичкия тамошен народ. Братята на Йосиф дойдоха и му се поклониха с лице доземи. И видя Йосиф братята си и ги позна; но се престори, че не ги познава, и говореше с тях сърдито и ги попита: „Отде дойдохте?“ Те отговориха:

„От Ханаанската земя, за да купим храна.“ И ги тури под стража за три дни. А на третия ден Йосиф им каза: „Ето, какво да направите, за да останете живи, защото се боя от Бога: ако сте честни хора, нека един брат от вас биде задържан в къщата, дето сте затворени; а вие идете. занесете жито на гладните си челяди; а най-малкият си брат доведете при мене, за да се оправдаят думите ви и да не умрете.“

Тъй и направиха; и говореха си един на друг: „Наистина това ни е наказание за греха против брата ни; ние видяхме, как се той душевнс мъчеше, когато ни молеше, ала го не послушахме; затова ни и постигна тази беда.“ Един от тях, Рувим, отговори и рече им: „Не думах ли ви: Не грешете против детето? Но вие не послушахте; ето, кръвта му се дири.“

А те не знаеха, че Йосиф разбира; понеже си служеха с преводач Тогава се отдалечи от тях и заплака; и като се върна, говори с тях.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,2-3.10-11.18-19 (О: 22)

 

О Да бъде милостта Ти над нас. Господи, според както Ти се уповаваме.

 

Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. Пейте Му песен нова, пейте Му стройно, с възклицание. О

 

Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите. А решението на Господа пребъдва во веки, мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род. О

 

Окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповава на милостта Му, че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги пре храни. О

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,1-7

В онова време:

Като повика Исус дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.

А имената на дванадесетте апостоли са тия: първия Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведеев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.

Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самариянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.