XIV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия                            2,14.15-16.19-20

Това казва Господ:

„Ето, Аз ще я храня с мляко, и ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из египетската земя.

И в онзи ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: „Мъжо мой“, и няма вече да Ми викаш: „Ваали.“

И ще те сгодя за Себе Си во веки, ще те сгодя за Себе си в правда и съд, благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе си във вярност, и ти ще познаеш Господа.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века, Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. О

 

Род роду ще възхвалява делата Ти, и ще разказва за Твоето могъщество. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни дела. . О

 

Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела, и аз ще разгласям за Твоето величие. Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще възпяват Твоята правда. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дел. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,18-26

В онова време:

Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: „Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее“. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си.

И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: „Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.“

А Исус, като се обърна и я видя, рече: „Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.“ От тоя час жената оздравя.

И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: „Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.“ И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.