XIV седмица обикн. време – понеделник – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            28,10-22а

В онези дни:

Яков пък излезе от Вирсавия и отиде в Харан. И стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето е залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи го за възглавница и легна на онова място.

И вижда сън: Ето, стълба изправена на земята, а върхът й отива до небето, и Ангели се казват и слизат по нея. И ето, Господ стои от горе на нея и говори:

„Аз съм Господ, Бог на твоя Отец Авраам, и бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земният пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето потомство всички земни племена. И ето. Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал“.

Яков се събуди от съня и рече: „Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех!“ И уплаши се и рече: „Колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.“ И стана Яков рано сутринта, взе камъка, който си беше сложил за въз­главница, постави го паметник и поля отгоре с елей. И нарече името на онова място: Ветил, а предишното име му беше Луз.

И даде Яков оброк, като рече: „Ако Бог бъде с мене и ме опази в този път, по който отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, и аз се смиром върна в бащиния си дом и Господ бъде моя Бог — то този камък, който поставих паметник, ще бъде дом Божий; и от всичко, което Ти, Боже, ми дадеш, ще Ти дам десетата част.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 90,1-2.3-4.14-15ав (О: срв 2в)

 

О Боже мой, на Тебе се уповавам.

 

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия. И казва на Господа: „Ти си мое прибежище и моя защита, Бог мой, на когото се уповавам“. О

 

Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза. С крилата Си ще те осени, и под крилете Му ще бъдеш на безопасно. О

 

Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,18-26

В онова време:

Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: „Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее“. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си.

И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: „Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.“

А Исус, като се обърна и я видя, рече: „Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.“ От тоя час жената оздравя.

И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: „Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.“ И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.