XIV седмица обикн. време – петък – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия                            14,2-10

Това казва Господ:

Обърни се, Израиле, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестното си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа; речете Му: „Отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си. Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце: о, богове наши, защото у Тебе има милосърдие към сираци.

Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благопожелание, защото гневът ми се отвърна от тях. Аз ще бъде роса за Израил; той ще цъфне като крин, и ще разпусне корените си като Ливан. Ще се разширят клоните му, и хубостта ‘му ще бъде като на маслина, и благоуханието от него като от Ливан.

Ще се върнат онези, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие – и ще цъфнат като лоза; ще бъдат славни като вино Ливан­ско. „Каква работа имам още с идолите?“ ще рече Ефрем. Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъде като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете.

Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? Защото прави са пътищата Господни, и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,3-4.8-9.12-13.14 и 27 (О: 17в)

 

О Устата ми ще възвестят Твоята хвала, Господи.

 

Помилвай ме, Боже по милостта си; и по многото си щедрости изглади беззаконието ми. Напълно ме умий от моята вина и очисти ме от моя грах. О

 

Ето ти се радваш на искреността на сърцето, и вътре в мене ме учиш на мъдрост. Поръси ме с исоп и ще се очистя; умий ме и по-бял от снега ще стана. О

 

Сърце чисто създай в мене. Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. О

 

О Алилуя. Когато дойде Духът на истината, ще ви упъти към всяка истина; И ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,16-23

В онова време: Исус каза на апостолите Си:

„Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змиите и простодушни като гълъбите.

Пазете се, обаче, от човеците; защото ще ви предадат на съдилищата и ще ви бичуват в синагогите си; и ще ви поведат пред управници и царе Заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И когато ви предават, не се грижете, как или какво да говорите, защото, в онзи час ще ви се даде какво да кажете; защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, който ще говори във вас.

И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.

А когато ви преследват в тоя град, бягайте в другия. Истина ви казвам: няма да успеете да обходите градовете Израилеви, докато дойде Син Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.