XIV седмица обикн. време – петък – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            46,1-7,28-30

В онези дни:

Тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на Баща си Исаак. И каза Бог на Израил в нощно видение: „Яков, Якове“. Той рече: „Ето ме“. Бог рече: „Аз съм Бог, Бог на баща ти. Не бой се да идеш в Египет; защото там ще произведа от тебе голям народ. Аз ще отида с тебе в Египет, и ще те изведа назад; Йосиф с ръката си ще ти затвори очите.“

Яков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Яков и децата си и жените си на колесниците, които фараон бе пратил, за да го доведат. И взеха добитъка и имота си, който бяха спечелили в Хананската земя и дойдоха в Египет – Яков и целият народ с него. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия род.

Той прати пред себе си Юда при Йосиф, за да им посочи той пътя за Гесем. И стигнаха земя Гесим. Тогава Йосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израил в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му и дълго плака в прегръдките му. И рече бащата на Йосиф: „Нека умра сега, след като видях лицето ти, защото ти си жив.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (О: 39а)

 

О От Господа е спасението на праведниците.

 

Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. О

 

Господ знае дните на непорочните и тяхното притежание ще пребъде вечно. В усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити. О

 

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. А беззаконници-те ще бъдат изхвърлени и потомството на нечестивите ще бъде изтребено. О

 

От Господа е спасението на праведниците, Той е тяхна защита в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги изправи; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото се на Него уповават. О

 

О Алилуя. Когато дойде Духът на истината, ще ви упъти към всяка истина; И ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,16-23

В онова време: Исус каза на апостолите Си:

„Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змиите и простодушни като гълъбите.

Пазете се, обаче, от човеците; защото ще ви предадат на съдилищата и ще ви бичуват в синагогите си; и ще ви поведат пред управници и царе Заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И когато ви предават, не се грижете, как или какво да говорите, защото, в онзи час ще ви се даде какво да кажете; защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, който ще говори във вас.

И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.

А когато ви преследват в тоя град, бягайте в другия. Истина ви казвам: няма да успеете да обходите градовете Израилеви, докато дойде Син Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.