XIV седмица обикн. време – вторник – год. II – 14о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия                            8,4-7.11-13

Това казва Господ:

Поставиха си сами царе в Израил, без Мене; туряха си князе, без Мое знание; от среброто и златото си направиха идоли: от там е гибелта. Остави те телецът ти, Самарио! Разпали се гневът Ми против тях. До кога не ще могат се очисти? Защото и той е дело на Израил. Художник го е направил, и затова той не е бог; на късове ще стане Самарийският телец. Понеже те сеяха вятър, буря ще пожънат; жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, ако пък и даде, чужди ще го погълнат.

Защото Ефрем насазида много жертвеници за грях, – за грях му и послужиха тези жертвеници. Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете за чужди. В жертвените приноси към Мене те принасят месо и го ядат; на Господа те са неудобни; сега Той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 113, В, 3-4.5-6.7-8.9-10 (О: 9а)

 

О Домът Израилев се уповава на Господа.

 

Нашият Бог е на небесата, върши всичко, що иска. Идолите на езичниците са сребро и злато, дело на човешки ръце. О

 

Имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат. Имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват. О

 

Ръце, имат, ала не пипат, нозе имат, ала не ходят; Подобни на тях да бъдат онези, които ги правят, и всички, които се на тях надяват. О

 

Домът Израилев се уповава на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Домът Ааронов се уповава на Господа, Той е тяхна помощ и щит. О

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,32-38

В онова време:

Ето доведоха при Исуса един ням човек, хванат от бяс. И след като бясът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше: „Никога не е имало такова нещо в Израил.“

А фарисеите думаха: „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.“

И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.

Това каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.