XIV седмица обикн. време – вторник – год. I – 14о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                            32,22-32

В онези дни:

През нощта Яков се дигна и, като взе двете си жени и двете слугини и единадесетте си сина, преброди Явок. И като прекара всичко, що имаше, остана сам.

И с него се бори Някой до зори. И като видя, че Го не надвива допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Яков, когато се бореше с него. И му рече: „Пустни ме, защото се зазори.“ Яков отговори: „Няма да Те пусна, докле не ме благословиш.“ И рече: „Как ти е името?“ Той отговори: „Яков.“ И му рече:

„От сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.“ Попита и Яков, думайки: „Обади ми Твоето име?“ А Той отговори: „Защо Ме питаш за името Ми?“ И го благослови там.

И нарече Яков онова място с име Пенуел; защото казваше: „Видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“ И слънцето бе изгряло, когато той изминаваше Пенуел и куцаше с бедрото си. Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, който се бори, беше се допрял до ставната жила на Якововото бедро.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 16,1.2-3-6-7.8в и 15 (О: 15а)

 

О Аз ще гледам с правда на Твоето лице. Господи.

 

Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми, приеми молба от не-лъжливи уста. Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата. О

 

Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем; изкуси ме и нищо е на-break мери. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш. Боже; приклони ухото си към мене, чуй моите думи.О

 

Яви чудната си милост, Ти, който спасяваш надяващите се на Тебе от онези, които се противят на Твоята десница. Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам.“ О

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,32-38

В онова време:

Ето доведоха при Исуса един ням човек, хванат от бяс. И след като бясът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше: „Никога не е имало такова нещо в Израил.“

А фарисеите думаха: „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.“

И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.

Това каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.