XIV седмица обикновено време – неделя год. В – 14огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                           2,2-5

В онези дни:

Влезе в мене Дух и ме постави на нозете ми и чух онзи, който говореше, и Той ми каза:

„Сине човешки, аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се възбунтуваха против Мене; те и бащите им са изменници пред Мене дори до ден днешен. И тези са синове със огрубяло лице и със жестоко сърце – при тях те пращам и ти ще им кажеш: „Тъй казва Господ Бог“. Ще слушат ли те, или не – понеже те са размирен дом, но нека знаят, че е имало между тях пророк.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 122,1-2а.2всд.3-4 (О: 2сд)

 

О Нашите очи са към Господа, докле Той ни помилва.

 

Подигам очи към Тебе, който живееш на небесата. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им. O

 

Както очите на слугинята – към ръката на господарката й, Тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилва. О

 

Помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                          12,7-10

Братя:

За да се не превъзнасям с премногото откровения, даде ми се жило в плътта, ангел сатанин, да ме бие по лицето. Затова три пъти молих Господа, да го отстрани от мене; но Той ми рече: „Стига ти Моята благодат, защото силата Ми се в немощ напълно проявява.“

Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова. Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения заради Христа, понеже, кога съм немощен, тогава съм силен.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благовестя на бедните. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,1-6

В онова време:

Исус дойде в отечеството Си, а учениците Му Го следваха. Като настана събота. Той захвана да поучава в синагогата.

И мнозина, които Го слушаха с учудване говореха: „Откъде у Него това? каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Яков, Йосия, и Юда и Симон? И не са ли тук между нас сестрите Му?“ И падаха в съблазън поради Него.

А Исус им казваше: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството Си, между сродници и у дома си.“ И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.