XIV седмица обикновено време – неделя год. С – 14огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIV седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия                           66,10-14с

Развеселете се с Йерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате; възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за Него.

За да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава.

Защото тъй казва Господ: „Ето, ще насоча към него мир като река, и богатството на народите – като поток, който се разлива, за ваша наслада.

На ръце ще ви носят, и на колена ще ви галят. Както утешава някого майка му, тъй ще ви утеша и Аз, и вие ще бъдете утешени в Йерусалим.

И ще видите това, и ще се възрадва сърцето ви, и костите ви ще цъфнат като злак, и ръката на Господа ще се яви върху рабите Му“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 65.1-3a.4-5.6-7a.l6 и 20 (О: 1)

 

О Възкликни към Бога, цяла земйо.

 

Възкликни към Бога, цяла земйо, възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Кажете на Бога: „Колко си страшен в делата Си.“. O

 

КЦяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Всевишни.“ Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки. О

 

Ти превърна морето в суша, през реката минахме пешком; там се веселихме в Него, който със Своята мощ владее всичко. О

 

Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и Аз ще ви разкажа какво стори Той за душата ми. Благословен Бог, който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене милостта Си. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                          6,14-18

А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.

На ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – на тях и на Израиля Божий.

Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса.

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух, братя. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Христовият мир да царува в сърцата ви; словото на Христа да се вселява у вас изобилно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,1-12.17-20

В онова време:

Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде.

И рече им:

„Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си. Вървете: ето Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.

И в която къща влезете, първом казвайте: „Мир на тая къща“, и ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: „Приближи се до вас царството Божие.“

В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: „От праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме;

обаче да знаете, че се приближи до вас царството Божие. Казвам ви, в оня ден за Содом ще бъде по-леко отколкото за тоя град.“

Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: „Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас“.

А Той им рече: „Видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; радвайте се, че имената ви са написани на небесата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.