XIV обикновена седмица литургия

XIV СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                    Пс. 47, 10-11

Ние размишлявахме, Боже, за Твоята благост сред Твоя храм. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята. Твоята дес­ница е пълна с правда.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, който чрез смирението на Твоя Син въздигна пад­налия свят, дари на верните си една възобновена душевна радост, направи да се радват тези, които си освободил от опасностите на вечната смърт. Чрез нашия Господ Исус Хрис­тос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, който се откриваш на малките и даваш наследството на твоето царство на смирените, направи ни бедни, свободни и ликуващи, по подражание на твоя Син Христос, за да понесем с него благото иго на кръста и да известим на хората радостта, която идва от Тебе. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Отче, снеми покривалото от очите ни и дай ни светлината на Духа, за да съумеем да разпознаем твоята слава в унижението на твоя Син и да изпитаме в нашата немощ силата на неговото Възкресение. Чрез нашия Господ Исус Христос …

С Боже, който в кръщелното признание ни каниш да бъдем напьлно на разположение на известяването на твоето царство, дай ни апостолическа смелост и евангелска свобода, за да понесем като действителност във всяка среда на живота твоето слово на любов и мир. Чрез нашия Господ Исус Христос …


Над даровете

Боже, нека ни очисти посветеното на Твоето име Приноше­ние, и ни води постоянно към свет живот. Чрез Христa на­шия Господ.

 

Причастен Антифон                                               Пс. 33, 9

Вкусете и ще видите, колко благ е Господ, блажен е човекът, който се Нему уповава.

 


А Мт 11,28

Дойдете при Мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя.

В Срв Мр 6,2

Исус поучаваше в синагогата и мнозина се очудваха на неговата мъдрост.

С Срв Лк 10,1

Господ избра други седемдсет ученици и ги прати да оповестяват царството.


Следпричастна

Боже, изпълнени с толкова велики Дарове, стори, молим Ти се, да получим и душеспасителните блага и винаги да Те въз­хваляваме. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.