XIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос                         7,10-17

В онези дни:

Амасия, свещеник ветилски, прати при израилския цар Иеровоам, да кажат: „Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев; земята не може да търпи неговите думи. Защото тъй казва Амос: „От меч ще умре Иеровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.“

И рече Амасия на Амос: „Ясновидецо, иди и се отстрани в земята Юдина; там яж хляб и там пророкувай, а във Ветил вече не пророкувай, защото той е светиня царева и е царски дом.“

Отговори Амос и рече на Амасия: „Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви. Но Господ ме взе от овците и ми рече: „Иди, пророкувай при Моя народ Израил.“

Сега изслушай словото Господне. Ти казваш: „Не пророкувай против Израил и не произнасяй думи против дома Исааков.“ Затова ето що казва Господ: „Жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с мерилна връв, ти ще умреш в нечиста земя, а Израил непременно ще бъде отведен от земята си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.9.10.11. (О: 10в)

 

О Съдбите Господни са истина, всички са праведни.

 

Законът на Господа е съвършен – укрепва душата, откровението Господне е вярно – простите прави мъдри. О

 

Господните повеления са праведни – веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки. Съдбите Господни са истина – всички са праведни. Те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,1-8

В онова време:

Исус влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!“

Тогава някои от книжниците казаха в себе си: „Той благохулства.“

А Исус, като видя помислите им, рече: „Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: Прощават ти се греховете или да кажа: Стани и ходи?“ Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощават грехове (тогава казва на разслабения):

„Стани, вземи си постелката и върви у дома си.“

И той стана, и отиде у дома си.

А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.