XIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         22,1-19

В онези дни:

Бог изкушаваше Авраам и му рече: „Аврааме, Аврааме!“ Той отговори: „Ето ме!“ Бог му рече: „Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.“

Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаак; нацепи дърва за всесъжение-то и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалече мястото и рече на слугите си:

„Останете вие тука с ослето; пък аз и синът ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.“

И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаак;

взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраам и рече: „Тате!“ Той отговори: „Ето ме, синко!“ Той рече:“Ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжението?“ Авраам рече: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение.“

И вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата, и като свърза сина си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но

Ангел Господен му викна от небето и рече: „Аврааме, Аврааме!“ Той отговори: „Ето ме!“ Ангелът рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене“. Подигна Авраам очи и видя;

ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си. И назова Авраам онова място: „Господ ще предвиди“. Затова и сега се казва:

„на планината Господ ще предвиди.“

И Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече:

„Кълна се в Мене си, казва Господ, че, понеже ти направи това нещо и не пожали едничкия си син. Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето поколение, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; твоето потомство ще завладее градовете на враговете си, и ще бъдат благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа Ми.“

И върна се Авраам при слугите си, и станаха, та отидоха заедно във Вирсавия, и настани се там.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (О: 9)

 

О Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите.

 

Радвам се, че Господ чу гласа на молбата ми. Наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни. О

 

Смъртни болки ме обзеха, адски мъки ме потиснаха. Аз срещнах уте-снение и скръб, и призовавах името Господне: „О, Господи, избави душата ми“. О

 

Милистив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог. Господ пази простодушните; аз бях изнемогнал, а Той ми помогна. О

 

Ти избави душата ми от смърт, очите ми – от сълзи, и нозете ми – от препъване. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. О

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,1-8

В онова време:

Исус влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!“

Тогава някои от книжниците казаха в себе си: „Той благохулства.“

А Исус, като видя помислите им, рече: „Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: Прощават ти се греховете или да кажа: Стани и ходи?“ Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощават грехове (тогава казва на разслабения):

„Стани, вземи си постелката и върви у дома си.“

И той стана, и отиде у дома си.

А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.