XIII седмица обикн. време – събота – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос.                         9,11-15

Това казва Господ: „В оня ден Аз ще възстановя падналата скиния Давилова, ще запълня нейните пукнатини, срутеното ще въздигна и ще уредя, както в стародавни дни, за да завладеят остатъка от Едом и всички народи, между които ще се възвести името Ми, казва Господ, който върши всичко това.

Ето, ще настъпят дни, казва Господ, когато орач ще заваря още жетваря и тъпчещия грозде – сеяча; и планините ще пущат гроздов сок, и от всички хълмове ще потече. Ще върна от плен Моя народ Израил; те ще застроят отпустелите градове и ще се поселят в тях. Ще насадят лозя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини и ще ядат плодове от тях. И ще ги настаня в земята им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която Аз им дадох, казва Господ, Бог твой.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84,9.11-12.13-14 (О: Срв 9)

 

О Господ ще изрече мир на Своя народ.

 

Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани, и на тези, които се обръщат от сърце. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод; Правдата ще тръгне пред Него, и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,14-17

В онова време:

Приближиха се до Исуса Ивановите ученици и казват: „Защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?“ А Исус из рече: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.

„И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новопришитото ще одере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят, но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.