XIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос.                         5,14-15.21-24

Търсете доброто, а не злото, за да останете живи и тогава Гос­под Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате. Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите: може би, Господ Бог Саваот ще помилва остатъка Йосифов.

„Мразя и отхвърлям празниците ви, казва Господ, и не помирис-вам жертвите ви през време на тържествените ви събрания. Ако Ми принесете всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от тлъстите ви тел­ци. Отстрани Ме от шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам. Нека тече като вода правосъдието ти, правдата – като силен поток“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,7-9.10-11.12-13.16вс-17 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.

 

Слушай, народе Мой, Аз ще говоря: Израиле, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог. О

 

Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. Няма да приема телци от твоя дом, нито козли от твоите дарове. О

 

Защото Мои са всички зверове в гората, и полските животни са пред Мене. Познавам всички птици по планините и добитъкът по хилядните пла­нини. О

 

Ако бих огладнял, не бих казал на тебе. Защото Моя е вселената и всичко, що я пълни. Ям ли Аз волско месо и пия ли козя кръв? О

 

Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. О

 

О Алилуя. Когато пожела, Отец ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,26-34

В онова време:

Когато Исус дойде на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, и срещнаха Го двама обхванати от бяс, които излизаха от гробищата, тъй яростни, че никой не можеше да мине по онзи път. И ето те викаха и казваха: „Какво имаме ние с Тебе, Исусе, Сине Божи? Нима си дошъл тук да ни измъчваш преди време?“

А недалеч от тях пасеше голямо стадо свине. И бесовете Го молеха и думаха: „Ако ни изгониш от тук, прати ни в стадото свини.“ И Той им каза: „Идете!“ И ето, от стръмнината се спусна цялото стадо в морето; и се издавиха във водата.

Свинарите избягаха, и като отидоха в града, разказаха всичко и за случката с обхванатите от бяс. И ето, целият народ излезе насреща Исуса, и като Го видяха, помолиха Го да се отдалечи от пределите им.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.