XIII седмица обикн. време – сряда – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         21,5.8-20

Авраам беше на сто години, когато му се роди син му Исаак. Детето порасна и го отбиха. И Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха сина му Исаак.

Видя Сарра, че синът, когато египтянката Агар бе родила на Авраам, се присмива над сина Исаак, и рече на Авраам: „Изпъди тази робиня и сина й, защото синът на робинята не бива да наследи заедно с моя син Исаак.“ Това се видя на Авраам много тежко поради сина му Измаил.

Но Бог му рече: „Не се огорчавай за момчето и робинята ти; за всичко, което ти каже Сарра, слушай думата й, защото от Исаак ще се назове потомство с Твое име. И от сина на робинята Аз ще произведа народ, защото той е твой потомък.“

Авраам стана сутринта рано, взе хляб и мех с вода, и даде на Агар, като й сложи на рамо; даде й момчето, и я изпрати. Тя тръгна и се заблуди в пустиня Вирсавия. Водата в меха се свърши, и тя остави детето под един храст, и отиде, та седна надалеч, колкото един стреляй от лък, защото тя рече: „Не искам да видя смъртта на детето.“ И седна надалечко срещу него и викна та заплака.

И Бог чу гласа на момчето; и Ангел Божи от небето извика на Агар и рече й: „Що ти е, Агар? Не бой се! Бог чу гласа на момчето оттам, дето е то; стани, дигни момчето и го хвани за ръка, защото Аз ще произведа от него голям народ.“

И Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода, и отиде, та напълни меха с вода и напои момчето. И Бог беше с момчето, и то порасна, и заживя в пустинята, и стана стрелец с лък“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,7-8.10-11.12-13 (О: 7а)

 

О Сиромахът викна, и Господ го изслуша.

 

Ето, сиромах викна, и Господ го чу, и го спаси от всичките му беди. Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя. О

 

Бойте се от Господа, Негови светии, защото няма оскъдност у онези, които Му се боят. Богати обедняха и търпят глад, а онези, които търсят Господа, не са лишени от никое благо. О

 

Дойдете, деца, послушайте Ме: на страх Господен ще ви науча. Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага? О

 

О Алилуя. Когато пожела, Отец ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,26-34

В онова време:

Когато Исус дойде на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, и срещнаха Го двама обхванати от бяс, които излизаха от гробищата, тъй яростни, че никой не можеше да мине по онзи път. И ето те викаха и казваха: „Какво имаме ние с Тебе, Исусе, Сине Божи? Нима си дошъл тук да ни измъчваш преди време?“

А недалеч от тях пасеше голямо стадо свине. И бесовете Го молеха и думаха: „Ако ни изгониш от тук, прати ни в стадото свини.“ И Той им каза: „Идете!“ И ето, от стръмнината се спусна цялото стадо в морето; и се издавиха във водата.

Свинарите избягаха, и като отидоха в града, разказаха всичко и за случката с обхванатите от бяс. И ето, целият народ излезе насреща Исуса, и като Го видяха, помолиха Го да се отдалечи от пределите им.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.