XIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос.                         2,6-10.13-16

Това казва Господ:

„За три престъпления на Израил и за четири няма да го пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха – за брой сандали;

жадуват да видят земния прах върху главата на сиромаха, и пътя на кротките изкривяват; дори баща и син ходят при една жена, за да безчестят светото Ми име. Лежат при всеки жертвеник върху дрехи, взети в залог и вино, изнудено от обвинени, пият в дома на боговете си.

Но Аз изтребих пред лицето им Аморей, чиято височина беше като височина на кедър, и който беше як като дъб; Аз изтребих плода му горе, и корените му долу. А вас пък изведох из земята египетска и ви водих по пустинята четиридесет години, за да наследите земята Аморейска.

Ето, Аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена със снопи – и бързият не ще има сили да бяга, якият не ще издържи якостта си и храбрият не ще спаси живота си; нито онзи, който стреля с лък, ще устои, нито бързоходец ще избяга, нито яхналият кон ще спаси живота си. И най-юначният от храбрите ще избяга гол в онзи ден, казва Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,16вс-17.18-19.20-21.22-23 (О: 22а)

 

О Разберете това вие, които забравяте Бога.

 

Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми? О

 

Когато виждаш крадец, сближаваш е с него и с прелюбодейци дружиш. Устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварно плете. О

 

Седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син. Ти върши това, и Аз мълчах; Ти помисли, че Аз съм такъв, какъвто си ти: ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. О

 

Разберете това вие, които забравяте Бога; за да ви не грабна – и не ще има избавител. Който принася хвалебна жертва, той ме почита, и който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение. О

 

О Алилуя. Днес не ожесточавайте сърцето си, но слушайте гласа на Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,18-22

В онова време:

Като видя Исус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: „Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.

А Исус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син човечески няма де глава да подслони.“

Друг пък от учениците Му рече: „Господи, позволи ми, първом да отида да погреба баща си.“

Но Исус му рече: „Върви след Мене, и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.