XIII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII

 седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         18,16-33

И станаха онези мъже от дъбравата Мамре, и тръгнаха оттам към Содом; а Авраам отиде с тях да ги изпроводи.

И рече Господ: „Ще скрия ли от Авраам, какво искам да направя? От Авраам именно ще произлезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята. Защото Аз го избрах, за да заповядва на синовете си и на своя дом след себе си, да ходят по пътя Господен и да вършат правда и съд; и Господ ще изпълни над Авраам всичко, що бе казал за него.“

И рече Господ: „Голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък. Ще следя и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до мене или не; ще узная.“

И като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава Авраам се приближи и рече: „Нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно? В този град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш това място заради петдесет праведници, ако се намират в него? Не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праве­дника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе? Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?“

И Господ му рече: „Ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожали всичкото това място.“

Авраам отговори: „Ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел. Може би до петдесетте праведника не достигат пет:

нима заради петте ще погубиш целия град?“

Той отговори: „Няма да го погубя, ако там намеря четиридесет и пет.“

Авраам продължаваше да говори с него и рече: „Може би, ще се намерят там четиридесет?“

Той отговори: „Няма да направя това и заради четиридесетте.“

И рече Авраам: „Да се не прогневи Господ, задето ще говоря:

Може би, ще се намерят там тридесет?“

Той рече: „Няма да направя това, ако се намерят там тридесет.“

Авраам рече: „Ето, аз се реших да говоря на Господа: може би там ще се намерят двадесет?“

Той отговори: „Няма да погубя и заради двадесетте.“

Авраам рече: „Да се не прогневи Господи, задето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет?“

Той отговори: „Няма да погубя и заради десетте.“

И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраам; Авраам пък се върна на мястото си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Благославяй, душо моя. Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя. Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. О

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. О

 

Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. О

 

О Алилуя. Днес не ожесточавайте сърцето си, но слушайте гласа на Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,18-22

В онова време:

Като видя Исус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: „Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.

А Исус му казва: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син човечески няма де глава да подслони.“

Друг пък от учениците Му рече: „Господи, позволи ми, първом да отида да погреба баща си.“

Но Исус му рече: „Върви след Мене, и остави мъртвите да погребват своите мъртъвци.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.