XIII седмица обикн. време – петък – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос.                         8,4-6.9-12

Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, вие, които казвате: „Кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота – да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони, да прекупваме неимотни със сребро, и сиромаси за двой обуща, а отсевки да продаваме?

„И в онзи ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помрача земята посред бял ден; ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни – на плач; ще туря вретище на всички чресла и плешивост – на всяка глава, и ще произведа в страната плач като за едничък син, и краят й ще бъде като тъжовен ден.

Ето настъпват дни, казва Господа Бог, когато ще пратя на земята глад – не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни. И ще ходят от море до море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото Господне, и няма да го намерят“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,2.10.20.30.40.131 (О: Мт 4,4)

 

О Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.

 

Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят. От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. О

 

Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби. О

 

Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди, животвори ме с Твоята правда. Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,9-13

Когато минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: „Върви след Мене“. И той стана и тръгна след Него.

И когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?“

А Исус, като чу това, рече им: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жер­тва.“ Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.